Kort om hästens historia

Kort om hästens historia

Kort om hästens historia

Hästen har varit människans vän i tusentals år, exakt hur länge är omdiskuterat inom forskningen men bland annat fynd av hästvagnar och stridsvagnar för hästar indikerar ett par tusen år före Kristus. I takt med tillströmningen av nya fynd ökar kunskapen om hästens och människans gemensamma historia.

Den gemensamma nämnaren för de olika teorierna kring hästen och dess betydelse för människan genom historien är att den har nyttjats och brukats på olika sätt. För många människor har hästen dessutom haft stor betydelse för överlevnaden och den har varit livsvillkoret för nomadfolken och deras möjlighet

att kontinuerligt kunna transportera människor och packning. Bönder har i alla tider haft stor nytta av hästen i jordbruket ända fram till utvecklandet av jordbruksmaskinerna. Hästen var också oumbärlig innan bilens era och den skötte såväl transporter som resor över stora områden. Häst och vagn var dåtidens vanligaste ekipage. Även under romarriket var häst och vagn populärt men då hade hästen rollen som krigshäst och drog vagnen ut i strid. Det finns också forskning som visar att hästen använts för att erövra landområden långt tidigare.

En vanlig syn på målningar från bland annat korstågstiden visar den modige riddaren på sin ståtliga springare i full rustning redo att dra ut i strid för sin tro och sitt land. Hästen i detta sammanhang spenderade hela sitt liv med sin förare och tränades både för ritt och för strid. Denna livsstil gav också upphov till en särskild ridkonst där hästen utbildades i specifika gångstilar, språng och vändningar avsedda att göra den till ett vapen att räkna med i stridens hetta.

Även idag har hästen en betydelsefull roll i samhället men mer som fritidsaktivitet, sällskapsdjur eller inom ridsporten. Det finns också hästar som jobbar inom till exempel polisväsendet och vid stora samhälleliga parader av olika slag.

timothy

Hästar

No description. Please update your profile.

Sök

Nya Inlägg

Hästar i facebook

childcare